TRUYỀN THÔNG ĐẾN PHỤ HUYNH HỌC SINH CHUẨN BỊ TỐT MỌI ĐIỀU KIỆN CHO CON TRƯỚC KHI ĐẾN TRƯỜNG MÙA DỊCH COVID-19 CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC SA PA.

TRUYỀN THÔNG COVID-19 ĐẾN PHHS