Căn cứ kế hoạch số 26/KH-MNNS, ngày 15/3/2021 của trường MN Nậm Sài, kế hoạch tổ chức hội thi đồ dùng dạy học, đồ chơi tự tạo mầm non năm học 2020 - 2021;

Công đoàn trường MN Nậm Sài cùng phối hợp với nhà trường tổ chức hội thi “Làm đồ dùng đồ chơi tự tạo” năm học 2020 - 2021 nhằm phát huy tính tích cực và tiềm năng sáng tạo của cán bộ, giáo viên trong nhà trường về phong trào tự làm đồ dùng đồ chơi dạy học, phục vụ thiết thực cho hoạt động đổi mới dạy học Tăng cường các giải pháp xây dựng môi trường giáo dục “học bằng chơi”“Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ qua đó nhằm thúc đẩy phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” cho các cháu tại địa phương.

 

Qua hội thi tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên thể hiện năng lực, sức sáng tạo, rèn luyện kỹ năng làm đồ dùng, đồ chơi, còn là cơ hội để các cô giáo chia sẻ những kinh nghiệm về cách làm đồ dùng dạy học và đồ chơi, ý tưởng về cách làm đồ dùng dạy học bằng vật liệu dễ tìm, sẵn có ở địa phương để xây dựng cải tạo môi trường trong và ngoài lớp học theo hướng “lấy trẻ làm trung tâm”, phục vụ học tập, vui chơi của trẻ

Đồ dùng tự tạo qua bàn tay khéo léo của các cô giáo trường MN Nậm Sài

Tham gia hội thi là 12 cán bộ, giáo viên trường mầm non Nậm Sài. Đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học do từng nhóm giáo viên, trong  trường tự làm bằng những vật liệu sẵn có tại địa phương từ những vật dụng bỏ đi như hộp sữa, hộp bánh, miếng xốp, vải vụn, xốp màu..., nhưng với sự sáng tạo, qua đôi bàn tay khéo léo và lòng yêu nghề, mến trẻ của các cô đã tạo ra được những sản phẩm nghệ thuật, thực tiễn có tính giáo dục cao, tạo thêm nhiều đồ chơi cho trẻ, góp phần bảo vệ môi trường và đáp ứng nhu cầu chơi của trẻ mầm non, đặc biệt là trường mầm non còn ở xa trung tâm và gặp nhiều khó khăn như trường MN Nậm Sài.

Góc đồ dùng tự tạo ở các lớp mẫu giáo

Kết quả: Lớp MG 4 tuổi làm được nhiều bộ đồ dùng, đồ chơi có giá trị thẩm mỹ, hiệu quả sử dụng tốt. Ban giám khảo trao giải Nhất cho lớp MG 4 tuổi, 1 giải Nhì cho điểm thôn Nậm Sang, 2 giải Ba cho lớp 3 tuổi và thôn Nậm Nhìu, 2 giải khuyến khích cho lớp MG 5 tuổi và thôn Nậm Ngấn.