Đại hội chi bộ 12 - Trường Mầm non Nậm Sài nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã thành công tốt đẹp trong niềm hân hoan, phấn khởi của toàn thể đảng viên trong chi  bộ.

Ngày 28 tháng 2 năm 2020, Chi bộ 12 trường mầm non đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đến dự Đại hội có đồng chí Lù Văn Suy - Ban thường vụ  Đảng ủy - Phó Chủ  tịch UBND xã Liên Minh và toàn thể 9/10 đồng chí đảng viên trong Chi bộ. Đại hội thực hiện theo đúng quy trình do Đảng bộ xã Liên Minh hướng dẫn, chỉ đạo và giám sát. Tại phiên Đại hội trù bị chiều 27 tháng 02 năm 2020. Đại hội đã bầu ra đoàn đoàn chủ tịch và thư ký để điều hành và ghi chép lại tiến trình Đại hội.

Đồng chí Phạm Thị Thu - Bí thư Chi bộ báo cáo kết quả phiên họp trù bị và khai mạc Đại hội. Đồng chí Lù Thị Thúy - chi y ủy viên thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội. Đồng chí Lù Thị Mai - Phó Bí thư chi bộ trình bày báo cáo tình hình đảng viên tham dự Đại hội, trong báo cáo đánh giá được những điểm mạnh, điểm yếu của Ban chi ủy Chi bộ để kịp thời rút kinh nghiệm lãnh đạo Chi bộ trong nhiệm kỳ tiếp theo.

 Đồng chí Phạm Thị Thu - Bí thư chi bộ phát biểu “Để duy trì và phát triển được một tổ chức Đảng trong sạch và vững mạnh chi bộ phải đoàn kết, thống nhất, chung tay góp sức lực và trí tuệ của tất cả cá đảng viên. Mỗi đảng viên phải là một người tiên phong trong mọi hoạt động, thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, kiên định giữ vững lập trường chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Cí Minh.

Phát biểu tại Đại hội đồng chí Lù Văn Suy - Ban thường vụ Đảng ủy  - Phó chủ chủ tịch UBND xã Liên Minh đã biểu dương những kết quả mà chi bộ đã đạt được và đánh giá chi bộ 12 trường mầm non luôn là chi bộ trong sạch, vững mạnh. Luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng chỉ đạo chi bộ tiếp tục thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phấn đấu xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ I.

Cũng trong Đại hội, đã tiến hành bầu ra Ban chi ủy mới nhiệm kỳ 2020 - 2022. Kết quả đồng chí Phạm Thị Thu trứng cử chức vuh Bí thư chi bộ, đồng chí Lù Thị Mai giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ, đồng chí Lù Thị Thúy được bầu là chi ủy viên với sự nhất trí cao 100% các đảng viên trong chi bộ.