Đầu năm học nhà trường được sự quan tâm của PD&ĐT, của các đoàn từ thiện, các nhà hảo tâm đến trao quà cho nhà trường.

Ngày 26/8/2019 nhà trường được một gia đình từ Singapore đến trao quà.

 Ngày 7/9/2019 nhà trường đón tiếp đoàn từ thiện từ công ty AIC Việt Nam.