Với sự chỉ  đạo của ủy ban nhân dân xã  Liên Minh và đoàn xã chi đoàn trường mầm non Nậm Sài đã tổ chức lao động vệ sinh tuyến đường tự quản. Các đoàn viên thanh niên trong chi đoàn đã tham gia đầy đủ nhiệt tình đúng giờ BGH cũng đã tham gia lao động cùng với các Đ/C đoàn viên trong chi đoàn.

Chi đoàn Mầm non tổ chức lao động vệ sinh tuyến đường tự quản

Với sự chỉ  đạo của ủy ban nhân dân xã  Liên Minh và đoàn xã chi đoàn trường mầm non Nậm Sài đã tổ chức lao động vệ sinh tuyến đường tự quản. Các đoàn viên thanh niên trong chi đoàn đã tham gia đầy đủ nhiệt tình đúng giờ BGH cũng đã tham gia lao động cùng với các Đ/C đoàn viên trong chi đoàn.

Đoàn viên chi đoàn trường mầm non Nậm Sài lao động vệ sinh tuyến đường tự quản

Đoàn viên chi đoàn mầm non Nậm Sài luôn mang trong mình màu áo xanh.

Hòa chung với niềm vui của xã Liên Minh được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới chi đoàn trường mầm non lao động vệ sinh đường làng ngõ xóm sạch sẽ.